Om Linnéa Rehab

Kort fakta

  • Startade 1998
  • 30 års medicinsk erfarenhet
  • Antroposofisk inriktning
  • Integrativ medicin

Arbetssätt & inriktning

  • Klassisk homeopati
  • LCHF (Low Carbohydrate High Fat)
  • Antroposofisk medicin
  • Auto-stretching, enl dr Hamberg
  • Medicinsk bedömning