Hypometabolism – Hypothyreos

Den amerikanske läkaren Mark Starr har 2005 givit ut boken: Hypothyroidism Type 2. The Epidemic (140 kr på Adlibris). Där redogör han för ett stort antal miljögifter, som t ex DDT, PCB, kvicksilver, mjukgörare i plaster, insektsmedel, ogräsmedel mm, som kan hindra människans normala ämnesomsättning. Patienten får symptom som vid underfunktion i sköldkörteln men blodprover är i allmänhet helt normala. Felet sitter ute i cellerna där miljögifterna hindrar ämnesomsättningshormonerna från att verka. För att få diagnos måste man dels beakta symptomen, dels kontrollera sin temperatur i ändtarmen på morgonen före uppstigandet. Digitala termometrar har i allmänhet för stor felmarginal. Man kan använda en gammaldags kvicksilvertermometer eller en nyinköpt glastermometer (utan kvicksilver) från www.hypo2.info till en kostnad av 210 kr. Kvinnor med menstruation bör ta temperaturen främst på menstruationens andra dag och fem dar framåt.

Eftersom hypometabolism påverkar varje cell i hela kroppen kan tillståndet ge väldigt många och olika symtom. Det är vanligt att patienter besöker flera olika läkare för sina olika symtom – exempelvis öronläkaren för sin hörselnedsättning, smärtläkaren för sin kroniska värk, husläkaren för tröttheten och de ständiga infektionerna – men där ingen ser helheten eller orsaken till problemen. Typiska symtom vid hypometabolism är en kropp som går på lågvarv med låg kroppstemperatur (hypotermi), frusenhet, kroniskt trötthet, utmattning, sömnstörningar/kan sova hur mycket som helst utan att bli piggare, viktuppgång/svårt att tappa i vikt, aptitlöshet, muskel- och ledvärk, stelhet, svaghet, mjölksyra- och kramptendens i muskulaturen, ångest, oro, nedstämdhet, irritabilitet, depression, desorientering, paranoida symtom, koncentrationssvårigheter, försämrat minne, yrsel, huvudvärk, migrän, stickningar och domningar (sk parestesier), perifer nervkompression (t ex karpaltunnelsyndrom), torrt hår och håravfall, sköra naglar, torr, sval och blek hud, klåda, glesa ögonbryn lateralt (den yttre halvan = ett symtom som enbart förekommer vid hypometabolism), torra och svullna slemhinnor, ständig halsirritation, mörkare och hesare röstläge, försämrat immunförsvar, allergier, astma, hörselnedsättning, nedsatt smaksinne, försämrad koordination (ataxi), gallstensbildning, alkoholintolerans, menstruationsstörningar, nedsatt sexlust, infertilitet, förhöjt LDL-kolesterol och leverenzymer, svimningskänsla, blodtrycksförändringar (för lågt eller för högt), åderförkalkning, låg puls/bradykardi (mindre än 50 slag per minut) eller hög puls, försämrad blodcirkulation (kalla händer och fötter), långsam tarmpassage/förstoppning, orolig mage, långsamma senreflexer, dyspné/andnöd, ökad blödningsbenägenhet/blåmärken, lågt blodsocker/hypoglykemi (då blodets sockerhalt är lägre än ungefär 2-3,5 mmol/l), förstorad tunga (dysfagi) och svullnader, så kallat myxödem (vätskesvullnad), särskilt runt ögonen, på överarmarna och handryggen (myxödem = symtom som enbart förekommer vid hypometabolism). Obehandlad hypometabolism kan bland annat leda till hjärt- och kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

En vanlig föreställning är att de som lider av en låg ämnesomsättning är överviktiga, eller åtminstone har gått upp i vikt sedan ämnesomsättningen började svikta. Så kan det oftast men inte alltid Eftersom hela kroppen påverkas av hypometabolismen är det troligt att det hos en del individer även leder till minskad produktion av sådana hormoner som normalt gör så att vi lägger på oss vikt. Generna spelar givetvis också in för vikten samt det faktum att man med en lägre ämnesomsättning oftast inte är lika hungrig.

Vanlig (och troligen den numer vanligaste) orsak till hypometabolism är för mycket miljögifter som hindrar sköldkörtelhormonets verkan. Det förekommer ofta i kombination med mild kortisolbrist, det vill säga viss underfunktion i binjurebarken.

Behandlingen går ut på att tillföra ämnesomsättningshormoner i en högre koncentration än kroppen själv kan producera. Då kan man med den ökade halten komma över den tröskel som miljögifterna skapar i periferin. Ämnesomsättningen kan då normaliseras. Detta märks på minskade symptom samt på att temperaturen ökar och närmar sig 37 grader.

Nedsatt binjurebark funktion

Det har utkommit en utmärkt bok om nedsatt binjurefunktion med hänsyn till den omfattande effekt detta har på hela kroppen. Övriga hormoner som blir påverkade mm. Boken är skriven av amerikanskan Fawne Hansen i samarbete med den canadensiske naturläkaren dr Eric Wood: ” The Adrenal Fatigue Solution”. Boken är på 117 sidor. Den kan inhandlas via Fawne Hansens hemsida: www.adrenalfatiguesolution.com

Dr James L Wilson har skrivit boken: Adrenal Fatigue. The 21st Century Stress Syndrome, kan beställas från Adlibris för 110 kr. Se även hans hemsida: www.adrenalfatigue.org/

Vilka symptom tyder på binjurbarks svikt (alltså en lätt till måttlig sänkning av cortisolproduktion, inte Addisons sjukdom som nästan helt SAKNAR cortisol).
Svårt att stiga upp på morgonen, uttalad morgontrötthet. Kontinuerlig trötthet som inte förbättras av mer sömn. Stark önskan efter SALT. Bristande energi. Ökad ansträngning för att göra de vardagliga sysslorna. Nedsatt sexlust. Minskad förmåga att tåla stress, irritabilitet. Ökad tid för att återhämta sig efter en förkylning, skada, trauma, psykisk stress etc. Yrsel vid snabb uppresning från liggande eller sittande. Mild depression. Minskad glädje och lycka i livet. Ökade PMS besvär. Ökade symptom om du inte får mat ungefär 3 tim efter din föregående måltid. Mindre fokuserad, svårt fatta beslut. Sämre minne. Bäst tid på dygnet är efter måltid på kvällen, ungefär efter 18 tiden. Minskad produktivitet, det är svårare och tar längre tid att utföra uppgifter.

Örter för binjurebarken: Lakritsrot. Ashwagandha rot och blad (Withania somnifera). Rysk rot (Eleutherococus senticosus). Ingefära.

Kosttillskott för binjurebarken: vitamin C, kombinera C-vitamin med bioflavinoider i mängd ca hälften av C-vitamin mängden, (c-vitamin kan påverka ditt Waran värde om du står på blodförtunnande). Vitamin E, dock inte den billagaste formen d-alfa-tokoferol utan blandade tokoferoler (normaliserar blodets levringsförmåga, påverkar ditt Waran värde om du tar blodförtunning). B-vitaminer: Pantotensyra. Vitamin B3, nikotinsyra (alt nikotinamid). Vitamin B6, Pyridoxin. B-komplex. Magnesium. Kalcium. Spårmineral: Selen, mangan, molybden, krom, koppar, jod. Fibrer om du är förstoppad.

Livsstil: undvik STRESS. Ät mer salt. Ät regelbundet så att det inte går mer än 3 tim mellan varje födointag.

Hypothyreos/nedsatt ämnesomsättning

SYMPTOMLISTA

Trötthet kroniskt
Nedsatt minne
Depression
Frusenhet
Under-temperatur
Förstoppning
Viktuppgång/undervikt
Minskad/ökad aptit
Kronisk heshet
Svälj-svårigheter
Muskelsvaghet
Minskad sex lust
Nedsatt fertilitet
För tidig/för sen pubertet
Nedsatt immunitet/inf.
Torr hud
Minskad svettning
Domningar
Sköra naglar
Håravfall, ögonbryn yttre tredjedel
Åldrande
PMS besvär ökade
Menstruationsrubbning
Huvudvärk
Högt/lågt blodtryck
Långsam hjärtrytm/hjärtklappning
Myxödem
Högt kolesterol
Intolerans för kyla
Intolerans för värme
Ledvärk
Muskelvärk
Käkleds-besvär, -värk
Reflexrubbning, minskade refl
Försenad avslappning av refl
Ovarialcystor
Cystor i bröstet
Nedsatt glukoskontroll
Medfödda skador
Mental nedsättning

Miljögifter som stör ämnesomsättningen

PESTICIDER-INSEKTSGIFTER

Amider
Oxyacetamid – ogräsmedel
N-2-fluorenylacetamid-råttgift

Benzonitriler
bromoxynil – ogräsmedel
ioxynil – ogräsmedel

Karbamater
carbaryl – insektsmedel
carbofuran – insektsmedel

Klorfenoxy
2,4-D (Hormoslyr) – ogräsmedel
Nitrofen – ogräsmedel

Organiska klorföreningar
aldrin – insektsmedel
alaklor – ogräsmedel
klordan, oxy- – insektsmedel
DDD eller TDE – insektsmedel
DDE – DDT metabolit
DDT – insektsmedel
dicofol – kvalstermedel
dieldrin – insektsmedel
endosulfan – insektsmedel
heptaklor, -epoxid – insektsmedel
hexadrin = endrin – insektsmedel
lindan (gammaBHC, gammHCH) – insektsmedel
mirex – insektsmedel
pentaklorbenzen – insektsm.biprodukt

fotomirex – insektsmedel
toxafen – insektsmedel
triklorobenzen – insektsmedel, industrikemi

Organofosfater
dimetoate – insektsmedel
fenitrotion – insektsmedel
malathion, cythion – insektsmedel
metylparation – insektsmedel
ronnel/fenklorfos – insektsmedel

Pyretroider
Karate (1-cyhalotrin) – insektsmedel
Talstar (bifentrin) – insektsmedel
fenvalerat – insektsmedel
deltamethrin – insektsmedel

Pyridinoxy
Picloram – ogräsmedel

Thiocarbamat
mancozeb – svampmedel
maneb – svampmedel
nabam – svampmedel
zineb – svampmedel

Thiourea
etylenetiourea – svampmedel, gummi

Triazin
atrazin – ogräsmedel

Triazole
aminotriazol – ogräsmedel

2. INDUSTRIELLA KEMIKALIER

Klor dioxid – desinfektionsmedel
koldisulfid – vicose

Tungmetall/grundämne
aluminium – förpackningar, tillsatser
kadmium – batterier
bly – färg, rör
kvicksilver – amalgam, termometrar
radioaktivt jod – kärnkraftverk

Hydroxypuridiner – cigarettrök, kol

Ftalater (mjukgörare i plaster)
di2etylhexylftalat (DEHP)
di-n-hexylftalat
diisobutylftalat
di-n-octylftalat (DnOP)
dihydroxibenzoesyror (DHBA) – mteaboliter

Polycykliska aromater
benzopyren – rök, avgaser
metylkolantren (MCA) – petroleum

Poyhalogenerade
dioxiner – biprodukter
furaner – pyrolys, biprodukt
hexaklorbenzen – svampmedel
PBB – flamskyddsmedel
PCB – kondensator, transformator
polyklorerad difenyleter – flamskyddsmedel
tetraklorbenzyltoluener (Ugilec 141)-hydraulolja

Polyhydroxyfenoler & fenolderivat
dinitrofenol – insektsmedel, reagens
hydroxy(hydro)kinoner – kosmetika
fenoler – plywood, plaster, gummi

Pentaklorofenol – träkonservering, metabolit (HCB pentaklorobensen)
resorcinol – gummi, industri, kol

Sulfaterade organiska – kolomvandling, rök
tiocyanat – kolomvandling

Vinylacetat

3. MISSTÄNKTA ELLER OIDENTIFIERADE OMGIVNINGSFAKTORER

4. YTTERLIGARE KEMIKALIER

Acetoklor – ogräsmedel
Bromacil – ogräsmedel
Clofentezine – kvalster- fästingmedel
DCPA – ogräsmedel
Ethiozin (tycor) – ogräsmedel
Ethofenprox (trebon) – insektsmedel
Etridizaole – svampmedel
Fenobuconazole – svampmedel
Fipronil – insektsmedel
N-OBHD
Pendimethalin – ogräsmedel

Pentachloronitrobenzene – svampmedel

Piperonylbutoxid – synergist
Prodiamine – ogräsmedel
Pronamide – ogräsmedel
Pyrethriner – insektsmedel
Pyrimethanil
Terbutryn – ogräsmedel
Thiazopyr – ogräsmedel
Triadimefon – svampmedel
Trifluralin – ogräsmedel