Cancerbehandling enligt dr Waltraut Fryda

Dr Waltraut Fryda (1927-2009) var en framgångsrik privatpraktiserande tysk läkare. Hon utvecklade en hypotes om cancer. Det medförde att hon kunde bota cancerpatienter utan att använda operation, bestrålning eller cellgifter. Hon är en av de hittills mycket få läkare som lyckats få cancer att läka ut. Detta tyder på att hennes hypotes är riktig.

År 1984 publicerade dr Waltraut Fryda för första gången sin hypotes. Tjugo år senare, 2004 publicerade hon en andra utgåva, omarbetad och utvidgad version som fortfarande säljs. Boken på tyska (nyutgiven 2016 med förbättrad läsbarhet): ”Diagnose: KREBS” är på ca 100 sidor. På engelska heter boken: ”Diagnosis: CANCER” och är på ca 85 sidor. Böckerna kan köpas till exempel på Adlibris.com. De kostar 222 respektive 126 kr inkl frakt, (uppgiften hämtad feb 2017).

I slutet av sin bok beskriver dr Fryda tio utvalda fall med patienter som har cancer. I de flesta fall är sjukdomen så avancerad att patienten fått veta av den konventionella vården att det inte finns mer att göra och att den förväntade kvarvarande livslängden därför är mycket begränsad. Trots detta har dr Fryda kunnat visa att även sådana fall kan läka ut med hennes behandling.

Dr Fryda deltog i flera cancerkonferenser och det finns fortfarande en video med hennes ca 2 tim långa föredrag från cancerkongressen i Baden Baden 2007. Det är företaget Asconex (http://fryda.asconex24.de/) som säljer denna video för 15 Euro, men postar enbart till adresser i Tyskland. Asconex är ägare till det företag som tillverkar optiskt högervridande mjölksyra av den sort som dr Fryda använde sig av och som utgjorde en viktig del i hennes behandling. (I Sverige finns högervridande mjölksyra att inhandla i bland annat i Molkosan. Det innehåller emellertid koncentrerad vassla, en mjölkprodukt. Därmed inte lämplig vid cancerbehandling enl geol prof Jane Plant, se artikeln ovan). Dr Fryda ordinerade 30 drp 3 ggr dagl av en 21 procentig mjölksyra-lösning (optiskt högervridande mjölksyra), med 0,03 ml i varje droppe ger detta 0,21 x 30 x 0,03 x 3 = 0,57 ml ren mjölksyra per dag. I Tyskland kan man på internet hos Fischar Chemie (www.fischar.de) inhandla 250 eller 1000 ml 80% högervridande mjölksyra, avsett för livsmedel till  konservering etc, för ett pris som är cirka 20 ggr lägre än det som olika företag tar för försäljning av 21% mjölksyra i 100 ml flaskor. Fischar Chemie levererar dock endast till tyska adresser. (8 drp 3 ggr dagl av 80% mjölksyra motsvarar den dos dr Fryda ordinerade. Då tas 8 drp i ½ dl vatten 3 ggr dagl, munslemhinnan tål ej starkare än 0,5% lösning).

En intressant sammanfattning av dr Frydas metod för cancerbehandling finns på internet: https://www.asconex24.de/PDF/RMS-Krebsmedizin.pdf

Dr Martin Landenberger, München, samarbetade med dr Fryda och de båda står bakom en PDF från 2010. Denna PDF-fil ger en sammanfattning av dr Frydas metod på 92 sidor. I slutet finns uppföljning gjord år 1988 av de cancer-patienter dr Fryda behandlade under året 1983. Man bedömde då att hennes behandling var framgångsrik hos cirka 62 % av patienterna som alltså vid denna tidpunkt hade överlevt fem år. Man måste då hålla i minnet att de flesta hade en avancerad sjukdom när de uppsökte dr Fryda.