Om Linnéa Rehab

Linnéa Rehab står bland annat för en kombination av klassisk homeopati, manuell behandling och medicinsk bedömning.

Vi ser det som att sjukdom många gånger har ett större sammanhang. I en fysisk åkomma kan det finnas flera bakomliggande orsaker.

Vi utarbetar individuella program för rehabilitieringen. Genom kombinationen av våra åtgärder kan medicinska, mentala, och emotionella besvär samtidigt behandlas. Patienterna upplever det ofta som en välgörande betydelsefull vändning i sjukdomsförloppet.

Kort fakta

  • Startade 1998
  • 30 års medicinsk erfarenhet
  • Antroposofisk inriktning
  • Integrativ medicin

Arbetssätt & inriktning

  • Klassisk homeopati
  • LCHF (Low Carbohydrate High Fat)
  • Antroposofisk medicin
  • Auto-stretching, enl dr Hamberg
  • Medicinsk bedömning