Kontakt

Linnéa Rehab
Myrstugevägen 7
153 38 Järna

E-post: Klicka här

Einar Berg
Telefon: 08-550 648 49
Telefontid onsd 08:30 – 09:30 eller enl telefonsvararen. Arvode se under rubriken ”Hem”.

Organisationsnummer: 96 96 53-7233
PlusGiro: 412 23 31-4