Jane Plant: Ditt liv i dina händer

Jane Plant var professor i geologi (1945-2016), i England. Hon insjuknade med att hon kände en ärtstor tumör i vänster bröst 1987. Det visade sig vara bröstcancer. Hon opererade bort hela vänster bröst och fick efteråt bestrålning. Sedan gick hon på årliga kontroller.

I samband med upptäckten av cancern så frågade hon läkarna varför kvinnor får cancer. De hade föga kunskap om varför – särskilt i relation till Jane Plants egna erfarenheter. Hon hade i sitt yrke rest i Kina, Korea, Japan, Australien etc. Och hon visste därför att bröstcancer var en mycket ovanlig sjukdom på landsbygden i Kina (vid denna tid i Kina fick en kvinna per 100 000 invånare och år bröstcancer, medan i England ungefär en kvinna per 120 invånare och år fick bröstcancer, därvid inte hänsyn taget till den mycket olika åldersfördelningen hos befolkningen i dessa två länder). Men vad var orsaken till detta? Eftersom läkarna inte alls kunde ge svar på detta bestämde hon sig för att ta reda på detta.

På de årliga kontrollerna gick det bra i början. Men i slutet av 1992, dvs 5 år efter den första tumören, upptäckte Jane Plant en misstänkt metastas ovanför nyckelbenet. I början av 1993 togs prover och man fann att det var samma bröstcancer. Den opererades. Inom några månader fick hon ytterligare 3 metastaser. Den sista satt på halsen och var stor som ett halvt ägg. Hon fick då cellgifter, men denna gång hjälpte inte cellgiftet. Tumören kunde inte längre påverkas. Eftersom hon på kort tid hade fått 4 återfall med metastaser från bröstcancer ansåg läkarna att de inte längre kunde hjälpa henne. De föreslog att cellgiftsbehandlingen skulle avslutas och de talade om att hon hade högst 2-3 månader kvar att leva.

Vid det tillfället hade Jane Plant kommit så långt i sina studier av sjukdomen bröstcancer att hon började förstå varför denna sjukdom, som på landsbygden i Kina kallades ”den rika kvinnans sjukdom”, var så ytterst sällsynt där. Vad åt den rika kvinnan som inte övrig befolkning hade råd med? Jo, mjölkprodukter och animaliska födoämnen. Hon slutade därför tvärt med all animalisk föda och blev vegan samtidigt som hon undvek tillsatt socker och lättabsorberade kolhydrater. Därtill sade hon åt läkarna att fortsätta cellgiftsbehandlingen. Det som då skedde var att tumören på halsen krympte. Det skedde fortare än man hade förväntat. Dessutom blev den inte enbart mindre, utan den försvann helt och hållet på sex veckor. Cellgiftsbehandlingen kunde då avslutas. Jane Plant fortsatte med sin diet och sina årliga kontroller.

Efter två år utan något återfall var läkarna ytterst förvånade över att hon fortfarande levde. De såg framför sig att hon nog när som helst skulle få nya metastaser så de erbjöd henne nya cellgifter som var effektivare. Jane Plant tackade nej till detta. Hon fortsatte sin diet och publicerade år 2000 boken ”Your Life in Your Hands”. ”Ditt liv i dina händer” med undertiteln ”Att förstå och förebygga bröstcancer”. Boken utkom på svenska år 2002 (245 sidor). Den är numer utgången från förlaget men kan lånas på bibliotek. Den kan fortfarande köpas på engelska. Boken är ytterst intressant. Dels visar den vad man själv kan göra för att förbättra sina utsikter, dels ger den tips om vad man skall göra för att orka med strålbehandling, cellgifter etc. Hon har en starkt vetenskaplig bakgrund till sina råd, det finns 237 referenser till vetenskapliga artiklar i välrennomerad fackpress. Boken är således helt baserad på vetenskaplig forskning.

År 2004-2005 publicerade Jane Plant boken ”Prostate Cancer” (364 sidor). (Den finns inte på svenska). Där beskriver hon ungefär samma sak nämligen att vegan kost, det vill säga en kost helt utan animaliska produkter, är det effektivaste som man själv kan göra för att förbättra kroppens motstånd mot cancer, alltså bröstcancer, prostatacancer och troligen flera andra cancerformer. I denna bok hänvisar hon till 802 olika vetenskapliga publikationer, dvs en ännu starkare vetenskaplig bakgrund än i föregående bok.

Det intressanta är att år 2006 publicerade näringsforskaren Colin Campbell och hans son medicine doktor Thomas Campbell boken ”The China Study” i USA. Den har sedan kommit på svenska, ”Kinastudien” år 2015. Den betecknas som den mest omfattande näringsstudien någonsin. 6500 personer från de mest olikartade delar av Kina följdes upp under 20 års tid med blod- och urinprover samt registrering av vilken mat de intog. Det är ett ytterst omfattande arbete (443 sidor) med 750 referenser till artiklar i fackpress. Den behandlar ett stort antal olika sjukdomar som reagerar positivt på en kost där proteinet kommer från vegetariska källor till minst 90%. Bland annat har de människor som lever på vegan kost mycket mindre cancer.

Jane Plant rekommenderar att man följer läkarnas behandlingar av cancern, gärna även att man skaffar en second opinion (en andra bedömning) för att vara riktigt säker på att man får bästa behandling. Hon menar att en vegan diet ger kroppen det bästa immunförsvaret mot cancer. Risken för att insjukna i cancer minskar och risken för att få återfall, metastaser, minskar. Hon anför att hon, år 2000 då den första boken kom, hade haft kontakt med 63 bröstcancerpatienter som alla ändrade sitt levnadssätt till vegan och som alla tillfrisknade från sin cancer. Däribland även en kvinna med metastaserande bröstcancer. Hon hade även haft kontakt med ytterligare några bröstcancer patienter som fått samma råd men som inte följde hennes anvisningar. De fick alla återfall och flera dog i sin sjukdom. Hon anger att man efter några år kan vara lite mindre strikt, dvs tillåta lite animalt protein.

 

 

prof Mustafa Djamgoz & prof Jane Plant

Beat Cancer

The 10-step plan to help you overcome and prevent cancer

Cancerläkare professor Djamgoz och Jane Plant, professor i geologi, har 2014 gett ut en ny uppdaterad bok om att förebygga och behandla cancer med vegan kost, motion, mm. Boken finns på engelska och kan inhandlas hos svenska bokhandlare t ex Bokus (sept 2017 pris 150 kr). Boken är på 288 sidor. Den har 490 referenser, de allra flesta från välrenommerade tidskrifter, enstaka hänvisningar till artiklar på internet. Boken är mycket gedigen och svarar på de flesta frågor dels kring konventionell behandling av cancer och därutöver det spektrum av åtgärder som man själv kan vidtaga för att högst väsentligt öka sina möjligheter när man fått cancer.

Man hänvisar bland annat till en studie av tidig prostatacancer där man analyserat genförändringar efter att deltagarna övergått till en sund diet och gjort förändringar i livsstil (ökad motion mm). Man fann att 453 av de gener som stimulerar cancer hade slagits av och att 48 av de gener som skyddar mot cancer hade slagits på av denna diet och livsstil. Genom att övergå till en vegan kost och öka sin dagliga motion kan man på ett dramatiskt sätt öka sitt motstånd mot cancer utan att få biverkningar.