Elektromagn stråln skadar

Bilaga till medborgarförslag skapad av Kalle Hellberg

Klicka här

 

Elektromagnetisk strålning från Wi-fi, datorer, trådlösa telefoner, surfplattor, mobilmaster,mobiltelefoner, mm, har under de senaste 15 åren ökat kraftig i samhället. Många studier visar att det finns allvarliga hälsorisker med elektromagnetisk strålning. När det gäller hur Wi-Fi påverkar människan finns det nästan inga studier alls och det gäller även hur barn påverkas långsiktigt av elektromagnetisk strålning. Allt fler människor vittnar om allvarliga hälsoproblem på grund av den trådlösa tekniken och många läkare och vissa utländska myndigheter anser att barn inte ska utsättas för elektromagnetisk strålning på grund av de risker som finns.

 

I arbetsmiljölagen står det:

Kap 1, 1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”

Kap 2, 1§ ”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall.”

Kap 3, 2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt ska därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller

olycksfall undanröjs.”

 

Nedan följer ett litet urval av de många tusen studier om riskerna med elektromagnetisk strålning som finns.

Cancer kan uppkomma på grund av DNA-skador

http://www.1177.se/Skane/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancer/Vad-arancer/?ar=True

 

Flertal studier har visat att elektromagnetisk strålning skadar DNA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22405939?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21732071?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16458332?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8627134?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22397269?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12160887?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869902?

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9261542

 

Oxidativ stress kan vara en orsak till cancer.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxidativ_stress

Elektromagnetisk strålning ökar den oxidativa stressen.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20833106

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824388?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19879861

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11437466

 

Cancer är vanligare i närheten av mobilmaster, tv- och radiomaster. Att använda Wi-Fi i skolan genererar mer strålning än en mobilmast i skolans absoluta närhet.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cancer%20incidence%20and%20mortality%20and%20proximity%20to%20TV%20towers

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adult%20and%20childhood%20leukemia%20near%20a%20high-power%20radios%20stations%20in%20Rome .

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8982016

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11878150

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Incidence%20of%20cancer%20in%20the%20vicinity%20of%20Korean%20AM%20radio%20transmitters

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ecological%20study%20on%20residensces%20in%20the%20vicinity%20of%20AM%20radio%20broadcasting%20towers%20and%20cancer%20death

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mascarinec%20G%2C%20cooper%20j

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22885353?dopt=Abstract

 

Användning av mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20589524?dopt=Abstract

http://www.monanilsson.se/document/hardell-unga.pdf

 

IARC (WHO) klassificerar elektromagnetisk strålning som möjligen cancerframkallande.

http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf

 

Boende nära mobilmaster får förändrade hormonnivåer.

http://www.weepinitiative.org/news/eskander-et-al-2011.pdf

 

Flertal studier har visat att symtom som huvudvärk, minnesproblem, yrsel, sömnproblem, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och värk är vanligare ju närmare en mobilmast man bor.

http://brain-surgery.us/Khurana_et_al_IJOEH-Base_Station_RV.pdf

http://www.monanilsson.se/document/forskningnov08.pdf

 

Användare av mobiltelefoner löper en ökad risk att drabbas av huvudvärk, irritabilitet och koncentrationsstörningar.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15620607

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11102297

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10912374

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+use+and+subjective+symptoms.++Comparison+of+symptoms+experienced+by+users+of+analogue+and+digital+mobile+phones

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Symptoms++experienced+by+users+of+digital+cellular+phones%3A+a+pilot+study+in+a+French+engineering+school

 

Användare av mobiltelefoner löper ökad risk att drabbas av problem med hörseln.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mobile+phone+relatedhazards+and+subjective+hearing+and+vision++symptoms+in+the+Saudi+population.+I

 

Ju mer strålning foster, barn, ungdomar och djur utsätts för och ju mer mobiltelefonen används desto större är risken för beteendeproblem.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=exposure%20to%20radiofrequensy%20electromagnetic%20fields%20and%20behavioural%20problems%20in%20bavarian%20children

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23113292?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18467962

 

Ju mer unga vuxna använder dator och mobil desto större är risken för att utveckla depression och sömnbesvär. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28245/1/gupea_2077_28245_1.pdf

 

Barn absorberar dubbelt så mycket strålning som en vuxen.

http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/15368378.2011.622827

 

Personer som exponeras för elektromagnetisk strålning löper en ökad risk för att begå självmord. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10924428

 

Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning löper ökad risk att utveckla oro.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22616582?dopt=Abstract

 

Flertal studier har visat att spermier skadas av elektromagnetisk strålning. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=effects%20of%20cellular%20phone%20emissions%20on%20sperm%20motility%20in%20rats

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17482179

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236367?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560771?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21951197?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21486411

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17655195

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=radio%20frequency%20electromagnetic%20radiation%20(RF-EMR)%20from%20gsm%20(0.9%2F1.8%20GHz)

 

Möss som utsätts för elektromagnetisk strålning blir infertila.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=rf%20radiationinduced%

20changes%20in%20the%20prenatal%20development%20of%20mice

 

Elektromagnetisk strålning skadar hjärnan.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_SingleItemSupl.Pubmed_Discovery_RA&linkpos=1&log$=relatedarticles&logdbfrom=pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20353343?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861693?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20691167?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20546709?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821198?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19230827?ordinalpos=8&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

 

Elektromagnetisk strålning påverkar minnet negativt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18044737?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22564535?dopt=Abstract

http://www.nature.com/srep/2012/120315/srep00312/full/srep00312.html

 

Elektromagnetisk strålning påverkar sköldkörtelhormoner negativt.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15917150

 

Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8960730

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17559686

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687

 

Elektromagnetisk strålning påverkar hjärtat.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heart%20rate%20variability%20in%20workers%20exposed%20to%20mediumfrequency%20electromagnetic%20fields

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18593477?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18450804?dopt=Abstract

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10212373

http://www.youtube.com/watch?v=pmw_nCJWs4&list=UUxs1UgZ6DivWUfG1dX3TELw&index=9

 

Elektromagnetisk strålning påverkar ögat.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=effects%20of%20mobile%20phones%20on%20oxidant%2Fantioxidant%20balance%20in%20cornea%20and%20lens%20of%20rats&cmd=DetailsSearch

 

Elektromagnetisk strålning gör att de röda blodkropparna klumpar ihop sig vilket kan leda till huvudvärk, yrsel och koncentrationssvårigheter.   http://www.youtube.com/watch?v=L7E36zGHxRw&list=UUxs1UgZ6DivWUfG1dX3TELw&index=21

 

Personer som sitter framför en dator eller läsplatta som är uppkopplad mot trådlöst Internet kan utsättas för över 50 000 μW/m2. Den internationella Bioinitiative Report från 2012 rekommendation är max 3 μW/m2.

http://www.maxicom.se/res/Diagram/pcwifistralning.gif

http://maxicom.se/res/Diagram/iPad-straalning.pdf

http://maxicom.se/Ny-BioInitiativ-rapport.pdf

 

Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning skyddar enbart mot direkta akuta

uppvärmningseffekter, inte mot exponering dygnet runt i flera år.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos-teknik/Referensvarden/

 

Europarådets Resolution 1815 (2011) ”De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön”

http://www.vagbrytaren.org/EU-resolution%201815%20-20110527-sv.pdf

 

American Academy of Environmental Medicine, rekommendationer angående elektromagnetisk exponering. http://aaemonline.org/AAEMEMFmedicalconditions.pdf

 

Den ryska nationella kommittén för icke-joniserande strålning anser att mobiltelefonanvändare i framtiden kan drabbas av minnesproblem, ökad irritabilitet, sömnproblem, ökad känslighet för stress, mm.    http://www.scribd.com/doc/18363669/CHILDREN-AND-MOBILE-PHONES-THE-HEALTH-OFTHE-FOLLOWING-GENERATIONS-IS-IN-DANGER

http://www.avaate.org/article.php3?id_article=2156

 

Den internationella Bioinitiative Report från 2012 om elektromagnetiska fält är en sammanfattning av mer än 1800 forskningsrapporter i ämnet.

http://www.bioinitiative.org

 

I Freiburg-uppropet redovisar en grupp tyska läkare sina erfarenheter av hälsoproblem orsakade av mobiltelefoni och trådlösa telefoner. De kräver stopp för vidare utbyggnad och att DECTstandarden för trådlösa telefoner ska göras om för att minska strålningen.

http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/freiburg.htm

 

130 läkare i tyska staden Bamberg anser att elektromagnetisk strålning kan leda till huvudvärk, oro, förvirring, irritation, koncentrationsstörningar, minnesstörningar, inlärningssvårigheter, yrsel, allergier, mm. http://www.vagbrytarenstockholm.se/halsoproblem/upprop/bamberg-rapport.htm

 

Sammanfattning:

1. Elektromagnetisk strålning skadar DNA och leder till ökad oxidativ stress vilket kan bidra till cancer.

2. Cancer är vanligare ju närmare en mobilmast, tv-mast eller radiomast man bor.

3. Personer som utsätts elektromagnetisk strålning i yrket löper en ökad risk för cancer.

4. Spermier skadas av elektromagnetisk strålning.

5. Elektromagnetisk strålning skadar hjärnceller och påverkar minnet negativt.

6. Elektromagnetisk strålning kan öka risken för psykisk ohälsa.

7. Elektromagnetisk strålning ökar risken för Alzheimer.

8. Risken för huvudvärk, minnesproblem, yrsel, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, nedstämdhet och värk ökar ju närmare en mobilmast man bor.

9. Elektromagnetisk strålning kan påverka hjärtat.

10. Utländska myndigheter varnar för att barn kan skadas av trådlös teknik.

11. Utländska läkare varnar för att elektromagnetisk strålning kan skada människor.

12. WHO anser att elektromagnetisk strålning är möjligen cancerframkallande