Regeringsrätten drar in Einar Bergs legitimation

Varför drogs legitimationen in?
Den 14 maj 2009 beslutade Regeringsrätten (mål nr 7855-07) att återkalla Einar Bergs legitimation. Grunden för detta var det ärende som Socialstyrelsen påbörjade i dec 2003 och som i juni 2005 ledde till anklagelse om att Einars Berg inte följer ”vetenskap och beprövad erfarenhet” vid behandlingen av patienter som skadats av dentalt amalgam samt patienter med el-överkänslighet. Socialstyrelsen medgav dock att ingen patient kommit till skada.

Einar begär att få legitimationen tillbaka
HSAN meddelade 9 jan 2012 att Einar inte återfår sin legitimation. Beslutet är överklagat. Einar har även begärt resning i Regeringsrättens mål från maj 2009 på grund av att Socialstyrelsens påståenden att man inte kan få generell sjukdom pga dentalt amalgam var helt felaktigt. Vidare hade Socialstyrelsen helt fel när dom påstod att Einars behandling av el-överkänsliga patienter med rekommendationer att minska exponeringen för elektromagnetiska fält var fel. Tvärtom har Europarådet i resolution 1815 år 2011 rekommenderat att man bör minska exponeringen för elektromagnetiska fält redan vid misstanke om att personen kan vara el-överkänslig. Detta eftersom hela befolkningen utsätts för ökande strålningsnivåer som man idag inte vet om de är ofarliga. Man skall därför minska exponeringen så långt som rimligen är möjligt och tillämpa försiktighetsprincipen.