Aktuella hälsoråd

Kronisk Trötthet
Kronisk Trötthet, ett tillstånd som drabbat allt fler och uppmärksammats allt mer. Genom mitt deltagande i LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin) har jag blivit uppmärksammad på dr Mark Starrs (smärtspecialist i USA) bok ”Hypothyroidism type 2. The Epicemic”. Han har även en hemsida www.type2hypothyroidism.com. Dr Starr beskriver en mycket vanlig form av nedsatt ämnesomsättning som är ”dold”. Sköldkörtelprover är nämligen normala. Men patienten lider av klassiska symptom på nedsatt ämnesomsättning så som: kronisk trötthet, frusenhet, förstoppning, viktuppgång mm. Tillståndet går att behandla. För de som är drabbade av kronisk trötthet kan det därför vara väsentligt att ta del av dr Starrs erfarenheter samt Fawne Hansens egna erfarenheter av binjureutmattning. Läs mer under rubriken ”Information”  och nederst ”Hypometabolism – Hypothreos” där ett par sidor ner kommer ett avsnitt om ”Nedsatt binjurebark funktion”.

Oxalat belastning.

En tidigare inte så känd orsak till kronisk trötthet kan vara problem med bristande utsöndring av oxalater. Det finns särskilda nya prover man kan ta för att få reda på detta. Det är tre ämnen som analyaeras, glyceric acid, glycolic acid och oxalic acid. Företaget Genova Diagnostics planerar att börja mäta dessa ämnen (i blodprov) från 1 mars 2021.

Behandlingen vid förhöjda halter är diet där man undviker oxalat haltiga födoämnen.