Aktuella hälsoråd

Kronisk Trötthet
Kronisk Trötthet, ett tillstånd som drabbat allt fler och uppmärksammats allt mer. Genom mitt deltagande i LIM (Läkarföreningen för Integrativ Medicin) har jag blivit uppmärksammad på dr Mark Starrs (smärtspecialist i USA) bok ”Hypothyroidism type 2. The Epicemic”. Han har även en hemsida www.type2hypothyroidism.com. Dr Starr beskriver en mycket vanlig form av nedsatt ämnesomsättning som är ”dold”. Sköldkörtelprover är nämligen normala. Men patienten lider av klassiska symptom på nedsatt ämnesomsättning så som: kronisk trötthet, frusenhet, förstoppning, viktuppgång mm. Tillståndet går att behandla. För de som är drabbade av kronisk trötthet kan det därför vara väsentligt att ta del av dr Starrs erfarenheter samt Fawne Hansens egna erfarenheter av binjureutmattning. Läs mer under rubriken ”Information”  och nederst ”Hypometabolism – Hypothreos” där ett par sidor ner kommer ett avsnitt om ”Nedsatt binjurebark funktion”.